Wahlstedt Sageryd har merparten av sina ca 70 uppdragsgivare bland institutionella placerare, fondbolag och diskretionära förvaltare. Läs här om vad Wahlstedt Sageryd gjort för att underlätta deras vardag. 

Kommunalarbetareförbundet

Fackförbund. "Vi kan snabbt hitta otillåtna avvikelser i våra innehav och rätta till dem. Det kan handla om att vår aktieexponering överstiger restriktionerna eller att vi ligger för tungt viktade i utländska obligationer."

IF Metall

Fackförbund. "Performancetjänsten låter oss på ett överskådligt sätt följa den riskjusterade avkastningen för varje individuell delportfölj"

Lannebo Fonder

Fond. "Det stod snabbt klart att Wahlstedt Sageryds system IVAR™ var det vi letade efter"

Dalarnas Försäkringsbolag

Försäkring. "Vi bokade upp veckovisa telefonmöten där vi gick igenom systemet steg för steg. Dessutom reste Wahlstedt Sageryd till Falun för ett personligt utbildningsmöte. På så vis fick jag snabbt en god överblick över våra innehav och jag lärde mig alla funktioner i IVAR™"

Länsförsäkringar Göteborg & Bohuslän

Försäkring. "Performancerapporten visar utvecklingen för vår totala portfölj liksom hur separata tillgångsslag utvecklat sig i förhållande till benchmark. Vi kan även se en känslighetsanalys över våra innehav liksom hur risknivån har förändrats i portföljen,"

Vi expanderar under 2017!

Vår utvecklingsavdelning söker duktiga utvecklare och en utvecklingschef. Läs mer 

IVAR Microsoft Certified Partner

WS blir för åttonde året i rad Microsoft Certified Partner.

IVAR Microsoft Certified Partner

Vi söker kontorsansvarig/receptionist

Kontorsansvarig/Receptionist till Wahlstedt Sageryd. Wahlstedt Sageryd Financial... Läs mer