Core Ny Teknik

Core Ny Teknik

Överlåtelse av fonden Core Ny Teknik

Ansvarigt fondbolag för Core Ny Teknik har sedan förvaltningen påbörjades varit Wahlstedt & Partners AB (W&P). Styrelsen för W&P har nu beslutat att överlåta förvaltningen av Core Ny Teknik till fondbolaget Teknik Innovation Norden Fonder AB (TIN Fonder). Överlåtelsen, som har godkänts av Finansinspektionen, kommer att verkställas den 20 januari 2020.

Brev till andelsägare i fonden Core Ny Teknik

Notice to shareholders in the Fund Core Ny Teknik

Samarbetet avseende fonden fortsätter nu enligt plan där WS-Gruppen även framöver kommer att bistå fondbolaget TIN Fonder med komplett fondadministration, riskkontroll och värdering av fonden.

Pressmeddelande från TIN Fonder

För mer information om fonden besök TIN Fonders hemsida www.tinfonder.se

TIN Fonder AB