Core Ny Teknik

Core Ny Teknik

TIN Fonder är en nysatsning med fokus på Teknik, Innovation och Norden. Första fonden heter Core Ny Teknik och är en fond för dig som tror på innovativa små och medelstora företag i Norden. Huvudfokus är mjukvara, hälsa och digitala varumärken och fonden letar efter bolag med starka kassaflöden och god lönsamhet. Filosofin är att den långsiktiga potentialen i digitala tillgångar är underskattad och att de kommande 15 åren+ kommer det ske en omfördelning av värde från de som äger gammal teknik till de som äger ny teknik.

Faktablad Core Ny Teknik

Fondens namn
Core Ny Teknik
Fondtyp
Aktiefond
ISIN Klass A
SE0012193019
ISIN Klass B
SE0012193027
ISIN Klass D
SE0012193035
Ansvarig förvaltare
Carl Armfelt & Erik Sprinchorn
Minsta insättningsbelopp vid första insättning
1 000 SEK (Klass A), 10 000 000 SEK (Klass B), 1 000 SEK (Klass D)
Kurssättning
Dagligen
Förvaltningsavgift
1,50% (Klass A), 0,90% (Klass B), 0,90% (Klass D)
Förvaringsinstitut
SEB
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
Regelefterlevnad
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå
Klagomålsansvarig
Malin Houlès, malin.houles@ws.se  


Fondandelsvärde 2019-12-06

Klass A
126,055284
Klass B126,674034


Från och med måndag den 7 oktober kommer fonden Core Ny Teknik att övergå till NAV-sättning intra day.

I övrigt innebär detta ej några förändringar i nuvarande handelscykel (stopptider mm).


Teckningsblanketter:


Dokument:För mer information om fonden, maila till info@ws.se eller besök fondens hemsida www.tinfonder.se

TIN Fonder AB