Core Ny Teknik

Core Ny Teknik

TIN Fonder är en nysatsning med fokus på Teknik, Innovation och Norden. Första fonden heter Core Ny Teknik och är en fond för dig som tror på innovativa små och medelstora företag i Norden. Huvudfokus är mjukvara, hälsa och digitala varumärken och fonden letar efter bolag med starka kassaflöden och god lönsamhet. Filosofin är att den långsiktiga potentialen i digitala tillgångar är underskattad och att de kommande 15 åren+ kommer det ske en omfördelning av värde från de som äger gammal teknik till de som äger ny teknik.

Överlåtelse av fonden Core Ny Teknik

Ansvarigt fondbolag för Core Ny Teknik har sedan förvaltningen påbörjades varit Wahlstedt & Partners AB (W&P). Styrelsen för W&P har nu beslutat att överlåta förvaltningen av Core Ny Teknik till fondbolaget Teknik Innovation Norden Fonder AB (TIN Fonder). Överlåtelsen, som har godkänts av Finansinspektionen, kommer att verkställas den 20 januari 2020.

Brev till andelsägare i fonden Core Ny Teknik

Notice to shareholders in the Fund Core Ny Teknik

Samarbetet avseende fonden fortsätter nu enligt plan där WS-Gruppen även framöver kommer att bistå fondbolaget TIN Fonder med komplett fondadministration, riskkontroll och värdering av fonden.

Pressmeddelande från TIN Fonder


Faktablad Core Ny Teknik

Fondens namn
Core Ny Teknik
Fondtyp
Aktiefond
ISIN Klass A
SE0012193019
ISIN Klass B
SE0012193027
ISIN Klass D
SE0012193035
Ansvarig förvaltare
Carl Armfelt & Erik Sprinchorn
Minsta insättningsbelopp vid första insättning
1 000 SEK (Klass A), 10 000 000 SEK (Klass B), 1 000 SEK (Klass D)
Kurssättning
Dagligen
Förvaltningsavgift
1,50% (Klass A), 0,90% (Klass B), 0,90% (Klass D)
Förvaringsinstitut
SEB
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsaspekter beaktas i förvaltningen av fonden
Regelefterlevnad
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå
Klagomålsansvarig
Malin Houlès, malin.houles@ws.se  


Fondandelsvärde 2020-01-17


Klass A137,091626
Klass B137,856623


Teckningsblanketter:


Dokument:För mer information om fonden, maila till info@ws.se eller besök fondens hemsida www.tinfonder.se

TIN Fonder AB