Lannebo Fonder

"Det stod snabbt klart att Wahlstedt Sageryds system IVAR™ var det vi letade efter"

Med spetskompetens inom framförallt småbolag har Lannebo Fonder Lannebo etablerat sig som en ledande aktör inom aktivt förvaltade fonder. Resan från en mindre uppstickare till 11 fonder med olika inriktningar har ställt höga krav på bolagets administration och backoffice. Lannebo Fonder har löst problemet genom att använda Wahlstedt Sageryds kapitalförvaltningssystem IVAR™.

Karin Haraldsson är förvaltare på Lannebo Fonder sedan 2001 och idag även vice VD. Hon berättar att bolaget utvärderade en rad alternativ när de stod inför ett systembyte 2005. På önskelistan fanns bland annat hög flexibilitet, kompetens hos leverantören samt en attraktiv prisbild.

- Vår typ av mellanstor verksamhet behövde ett komplett system som kunde hantera omfattande innehav liksom olika typer av värdepapper. Samtidigt var de lösningar som användes av storbankerna alltför tunga och kostsamma. Det stod snabbt klart att Wahlstedt Sageryds system IVAR™ var det vi letade efter, berättar Karin Haraldsson.

Tillsammans med Wahlstedt Sageryd gjordes en grundlig genomgång av vilka funktioner och anpassningar som behövdes för Lannebo Fonders verksamhet. Bland annat utvecklades en omfattande och skräddarsydd NAV-rapport.

- På så sätt fick vi ett system som passar arbetssättet för oss som fondbolag. Vi kan snabbt ta fram de rapporter vi behöver och har alltid tillgång till en totalbild över våra innehav. Minst lika viktigt är vår löpande kontakt med Wahlstedt Sageryd som vi träffar regelbundet för att diskutera fortsatt utveckling av IVAR™, säger Karin Haraldsson.

Fortsatt tillväxt och ännu högre tryck på backoffice oroar inte Karin Haraldsson som ser fortsatt ljust på framtiden:

- Med Wahlstedt Sageryd har vi en stabil och flexibel partner med ett system som vi kan fortsätta växa tillsammans med.


Camilla Öberg

camilla.oberg@ws.se

Tel: 08-56 260 232