Länsförsäkringar Göteborg & Bohuslän

"Performancerapporten visar utvecklingen för vår totala portfölj liksom hur separata tillgångsslag utvecklat sig i förhållande till benchmark. Vi kan även se en känslighetsanalys över våra innehav liksom hur risknivån har förändrats i portföljen."

"Performancerapporten visar utvecklingen för vår totala portfölj liksom hur separata tillgångsslag utvecklat sig i förhållande till benchmark. Vi kan även se en känslighetsanalys över våra innehav liksom hur risknivån har förändrats i portföljen,"

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett av 24 självständiga bolag inom länsförsäkringsgruppen med anor från 1845. Att växla upp till portföljsystemet IVAR™ innebar ett stort steg framåt för bolagets kapitalförvaltning, liksom början på ett långt samarbete med Wahlstedt Sageryd.

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän förvaltar idag tillgångar till ett värde av cirka 3,8 miljarder kronor fördelat på ränteinstrument, fastighetsaktier, onoterade tillgångar och globala aktier. Sedan 1998 har bolaget använt Wahlstedt Sageryds portföljförvaltningssystem IVAR™ för att administrera sina innehav - något som innebar ett tydligt uppsving för administrationen.

- Innan vi började använda IVAR™ sköttes arbetet helt manuellt i Excel. I takt med att innehaven och transaktionerna ökade blev det nödvändigt med ett gediget adminstrationssystem, berättar Susanne Karlsson som sköter det löpande arbetet med IVAR™.

Susanne Karlsson registrerar bland annat kapitalförvaltningens samtliga köp och försäljningar. Genom systemet har Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän även tillgång till Wahlstedt Sageryds omfattande performancetjänst.

- Performancerapporten visar utvecklingen för vår totala portfölj liksom hur separata tillgångsslag utvecklat sig i förhållande till benchmark. Vi kan även se en känslighetsanalys över våra innehav liksom hur risknivån har förändrats i portföljen, berättar Linnea Höglund som är finansiell controller på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.

Utöver den löpande kontakten med Wahlstedt Sageryd deltar även Susanne och Linnea varje år vid den årliga IVAR™-träffen i Stockholm för att ta del av vidareutbildning och produktnyheter.

- Det är skönt att jobba mot en leverantör som är aktiv inom såväl utveckling som vad som händer i branschen, avslutar Linnea Höglund.

Joanna Bill

Joanna.bill@ws.se

Tel: 08-56 260 222