Passiv Stiftelsefond Skåne


Fondens namn
Passiv Stiftelsefond Skåne
Fondtyp
Fond-i-fond (värdepappersfond)
ISIN Klass A (utd)
SE0001718750
ISIN Klass B
SE0006594370
Ansvarig förvaltare
Bengt Wahlstedt
Minsta insättningsbelopp
50 000 SEK
Kurssättning
Veckovis
Avgift vid första insättning
5 % av insättningsbeloppet, högst 200 000 SEK
Förvaltningsavgift
Fast förvaltningsavgift 0,2%
Förvaringsinstitut
SEB
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden.
Regelefterlevnad
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå
Klagomålsansvarig
Malin Houlès, malin.houles@ws.se


Fondandelsvärde 2020-07-31Klass A (utd)
156,485414
Klass B (icke utd)189,492834

Dokument:

För mer information om fonden, maila till info@ws.se

Malmö Stad