Wahlstedt Sageryd

Wahlstedt Sageryd-gruppen är en oberoende koncern med över 30 års erfarenhet av att utveckla och leverera portföljsystem, fondadministration & Backoffice-tjänster, avkastningsberäkningar, analyser, riskkontroll samt extern värdering för institutionella kapitalförvaltare, försäkringsbolag, arbetsmarknadsförbund, stiftelser och fondbolag. Wahlstedt & Partners AB, en del av WS-gruppen, har tillstånd att driva fondverksamhet och står under Finansinspektionens tillsyn och kan därmed även erbjuda helhetslösningar såsom fondhotell och fondbildning.

  • Portföljsystemet IVAR

  • Backoffice

  • Risk & performance

  • Riskhanteringsfunktion

  • Extern värdering

  • Fondhotell

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er?

Kontakta oss!