WAHLSTEDT SAGERYD FINANCIAL SERVICES

Wahlstedt Sageryd Financial Services AB tillhandahåller backofficetjänster och tilläggstjänster inom ekonomi och redovisning för fondbolag och institutionella kapitalförvaltare. Outsourcingidén föddes för 20 år sedan i nära samarbete med kund och har vuxit allt sedan dess. WS Backoffice administrerar kundportföljer med precision och noggrannhet och har nolltolerans för fel som ledord. Tillsammans med WS CRM-grupp och med W&P:s ambitiösa finansexperter samt i nära samarbete med advokatbyrån Nihlmark & Zacharoff levereras högsta tänkbara personliga kundservice. 

Sebastian Wemmergård

sebastian.wemmergard@ws.se

Tel: 08-56 260 200