RISK & PERFORMANCE

Är du i behov av uppföljning av er kapitalförvaltning och finanspolicy? Fokusera på kärnverksamheten och låt en oberoende risk- och performanceanalytiker bistå med riskmätning, avkastningsanalys och uppföljning av portföljens utveckling! Oberoende rapportering från en tredje part frigör resurser och ökar tryggheten vid beslutsfattande.

Wahlstedt & Partners AB har lång erfarenhet av att utföra oberoende analys och utvärdering av totalportföljer, förvaltare och fonder. Risk- och performancerapporteringen är flexibel och skräddarsys efter era behov och önskemål för en optimal överblick av kapitalförvaltningen.

Sebastian Wemmergård

Sebastian.wemmergard@ws.se

Tel: 08-56 260 296