WAHLSTEDT & PARTNERS

Wahlstedt & Partners (W&P) har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och lagen (2004:46) om värdepappersfonder och står under Finansinspektionens tillsyn.

Tillståndet gör det möjligt för W&P att erbjuda riskhanteringstjänster, extern värdering och fondhotell. W&P har även specialiserat sig på kundanpassad risk- och performancerapportering till institutionella och diskretionära kapitalförvaltare.

Riskansvarig: Tobias Färnlycke tobias.farnlycke@ws.se 

Värderingsansvarig: Ola Björke ola.bjorke@ws.se 

VD: Malin Houlès malin.houles@ws.se

Vice VD: Bengt Wahlstedt bengt.wahlstedt@ws.se


Intern Revisor: Leif Lüsch Lüsch & Co Revision AB

Compliance: Per Holmgren Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå

FONDER HOS WAHLSTEDT & PARTNERS:

Malin Houlès

Malin.houles@ws.se

Tel: 08-56 260 202