WAHLSTEDT & PARTNERS

Wahlstedt & Partners (W&P) har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och lagen (2004:46) om värdepappersfonder och står under Finansinspektionens tillsyn.

Tillståndet gör det möjligt för W&P att erbjuda riskhanteringstjänster, extern värdering och fondhotell. W&P har även specialiserat sig på kundanpassad risk- och performancerapportering till institutionella och diskretionära kapitalförvaltare.

W&P är medlemmar i fondbolagens förening, vilka har antagit en ”Svensk kod för fondbolag”. W&P har för avsikt att följa koden.

Wahlstedt & Partners har undertecknat PRI, ”Principles for Responsible Investment”, FN:s initiativ om ansvarsfulla investeringar.

VD: Malin Houlès malin.houles@ws.se

Vice VD: Linnea Askestad linnea.askestad@ws.se