Om WS-gruppen

WS-GRUPPEN

WS-gruppen är en oberoende koncern bestående av tre rörelsedrivande bolag; Wahlstedt Sageryd Financial Services AB som i huvudsak erbjuder backofficetjänster, Wahlstedt Sageryd Financial Systems AB som utvecklar portföljsystemet IVAR Asset Management och fondbolaget Wahlstedt & Partners AB som erbjuder risk- och avkastningsanalys, riskrapportering, extern värdering och fondhotelltjänster. Verkställande direktör för de två förstnämda bolagen är Linnéa Wahlstedt och för fondbolaget Malin Houlès. Det är inte bara tjänstekonceptet som är unikt, i en mansdominerad bransch är det också unikt och utmärkande med två kvinnor i VD-positioner.

Alla tre bolagen riktar sig till institutionella kapitalförvaltare, försäkringsbolag och fondbolag och har tillsammans ett 80-tal kunder och ett 120-tal löpande uppdrag. Bland våra kunder återfinns några av Sveriges mest välkända fondbolag och välrenommerade institutionella kapitalförvaltare, kommuner och landsting.

Vi har ett 40-tal medarbetare som alla arbetar i Sverige, de flesta på huvudkontoret i Stockholm och ett par på kontoret i Göteborg. 

HISTORIA

Wahlstedt Sageryd grundades år 1991 av Bengt Wahlstedt. Den svenska marknaden saknade då effektiva portföljsystem för hantering av värdepappersaffärer, analys av portföljer, uppföljning och rapportering. Den första versionen av IVAR Asset Management skapades under åren 1991-1995 och fick ett brett positivt gensvar av marknaden. 

Konstruktörerna bakom IVAR var: 

Bengt Wahlstedt - Finansmarknads- och portföljfunktionell idégivning

Michael Sageryd - Systemdesign, applikationsutveckling

Bengt Lindberg, Docent vid KTH, Nada, Stockholm - Matematiska metoder, systemoptimering

Anders Karlsson, Professor i matematik, Université Genève - Matematiska metoder, systemoptimering

Under årens gång har systemet förfinats med olika moduler för olika kundgrupper, hundratals rapporter och en bred och avancerad funktionalitet för den mest kräsne kapitalförvaltaren. Efter hand började backofficetjänster efterfrågas liksom extern hjälp med bokföring och rapportering. Tilltagande regleringar, harmonisering av europeiska regelverk och utökade rapporteringskrav drev ytterligare på utvecklingen av outsourcingkonceptet. Under åren har verksamheten utvecklats till en stor plattform med ett omfattande utbud av finansiella tjänster och system inom kapitalförvaltningsområdet. 

År 2014 erhöll Wahlstedt & Partners AB Finansinspektionens tillstånd att driva fondverksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och står sedan dess under Finansinspektionens tillsyn. Därefter, 2017, tillkom tillståndet att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. 

Flera av våra kunder har varit med oss genom alla år och vi är stolta över vårt nära samarbete. När det begav sig var vi pionjärer på marknaden och först i vår genre men under de senaste 10 åren har ett antal utmanare vuxit fram och bidragit till att konkurrensen tätnat. Det är bra för branschens utveckling i stort. Vi har en fin historia som vi är glada för men lutar oss inte tillbaka och vilar inte på gamla meriter - vi är ständigt på tå med blicken framåt.

AFFÄRSIDÉ, MISSION OCH VISION

Koncernens gemensamma affärsidé är att till institutionella kapitalförvaltare och fondbolag erbjuda en modern, effektiv och stabil plattform, teknisk såväl som administrativ, med specialistkompetens inom värdepappershantering, rapportering och uppföljning. Vår mission är att vara kapitalförvaltarens professionella partner genom hela kapitalförvaltningsprocessen. Visionen var vid bolagets grundande och är än idag att digitalisera finansbranschen, med särskilt fokus på kapitalförvaltningsprocessen och förespråka och tillgängliggöra opartisk utvärdering, oberoende rapportering och obunden uppföljning av densamma.WS-GRUPPENS BOLAG OCH TJÄNSTE- OCH SYSTEMUTBUDSebastian Wemmergård

sebastian.wemmergard@ws.se

Tel: 08-56 260 200