FONDHOTELL OCH FONDBILDNING

Konkurrensen på fondmarknaden har blivit allt större och inträdesbarriärerna ökar med stramare regelverk och växande fasta kostnader. För att etablera sig på marknaden krävs en stor kassa, kapitalstarka investerare och en effektiv organisatorisk inkubatorlösning, s.k fondhotell.

Vår fondhotelltjänst är en kostnadseffektiv helhetslösning för förvaltare i värdepappersbolag som ser fördelarna med att starta och driva en värdepappersfond eller specialfond och som behöver en organisatorisk plattform med spjutspetskompetens på området att verka utifrån. Vår affärsidé är inte bara att erbjuda en fondkuvös utan ett propert och bestående ekosystem för välskötta fonder.

Fondverksamheten i WS-gruppen drivs av Wahlstedt & Partners AB (W&P) med tillstånd enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens tillämpningsregler. Tjänsten innebär att fonden startas under W&P:s tillstånd och att W&P ansvarar för alla obligatoriska funktioner och rollbefattningar. Portföljförvaltningen, marknadsföringen och försäljningen av fonden kan delegeras till den tilltänkta förvaltarens värdepappersbolag. Fondbestämmelserna upprättas enligt regelverken i ovannämnda lagar och skräddarsys i samarbete med kunden. 

W&P är medlem i Fondbolagens Förening.

Sebastian Wemmergård

Sebastian.wemmergard@ws.se

Tel: 08-56 260 296