BACKOFFICE

Trenden att outsourca administrationen av värdepappersportföljer och fonder har inte avtagit utan snarare blivit ett naturligt och givet sätt att organisera och driva effektiv kapitalförvaltning och fondverksamhet. Portföljförvaltaren sparar kostnader och tid att ägna åt sin kärnverksamhet och får samtidigt tillgång till specialistkompetens och högeffektiva datasystem och digitaliserade processer. System- och backofficeleverantörerna har blivit fler, lagkraven på administrationen och rapporteringen mer sofistikerade och valet av samarbetspartner blir allt viktigare. Vilka krav ställer du på din backoffice-leverantör?

Vi på WS nöjer oss inte bara med att säkerställa administrationen av värdepappersportföljen eller fonden. Naturligtvis registrerar vi transaktioner, gör avstämningar, administrerar bolagshändelser, kursuppdaterar, sköter settlement, bokför och redovisar, NAV-beräknar och värderar, administrerar andelsägarregistret och hanterar teckningar och inlösenorder. Vi använder portföljsystemet IVAR Asset Management för detta och rapporterar enligt gällande lagkrav och önskemål till myndigheter och till dig som kund, till din styrelse, motparter och andelsägare. Digitalisering medger effektiva systemprocesser och utföranden. Detta är grundläggande för all backofficeverksamhet. Vad våra kunder och motparter uppskattar och värdesätter i hög grad är att vi inte stannar med detta.

Vår cutting-edge competence och konkurrenskraft ligger i våra CRM- och backofficemedarbetares kvalitets- och servicekänsla. De har, precis som du som kapitalförvaltare, höga ambitioner och krav på noggrannhet, ansvarstagande, närvaro och förståelse för din affär. Personlig service och digitala lösningar går hand i hand hos oss på WS. Har du delegerat en väsentlig och affärskritisk funktion bör du kunna ställa kravet på din samarbetspartner att din kundansvarige finns där nära dig lokalt och mentalt och att denne förstår inte bara sitt eget specialistområde utan också ditt. 

Sebastian Wemmergård

Sebastian.wemmergard@ws.se

Tel: 08-56 260 296