WAHLSTEDT SAGERYD FINANCIAL SYSTEMS

På Wahlstedt Sageryd Financial Systems AB arbetar systemutvecklare och testare med portföljsystemet IVAR Asset Management, som ligger till grund för hela koncernens affärsverksamhet. IVAR Asset Management har utvecklats och saluförts av Wahlstedt Sageryd Financial Systems AB sedan 1991. Utvecklingen av systemet sker inte sällan i nära samarbete med våra uppdragsgivare. Portföljsystemet IVAR licensieras eller hyrs som SaaS. På kundlistan återfinns välkända fondbolag, försäkringsbolag, ideella organisationer, arbetsmarknadsförbund, diskretionära kapitalförvaltare och pensionsstiftelser.

Sebastian Wemmergård

sebastian.wemmergard@ws.se

Tel: 08-56 260 200