PORTFÖLJSYSTEMET IVAR™

Dagligen används IVAR Asset Management av portföljförvaltare, analytiker och backofficeavdelningar. Här sker transaktionsregistrering, avstämning, bokföring, bokslutsarbete, analys, fondadministration, NAV-beräkning och NAV-rapportering, andelsägarregistrering och rapportering, solvensrapportering och myndighetsrapportering. All data och allt arbete i ett och samma system. Mer än 450 miljarder administreras i IVAR idag. Kontakta oss så lägger vi upp din portfölj i IVAR också!

IVAR Asset Management är ett transaktionsbaserat portfölj- och bokföringssystem som ger dig kontroll över dina investeringar, positioner, kassaflöden, allokering, portföljrisk och exponering, avkastning och utveckling över tid. Systemet skapar ordning och reda och möjliggör snabb och enkel överblick såväl som detaljerad analys. 

IVAR har en framträdande position på marknaden tack vare sin stabilitet, driftsäkerhet, breda moduluppbyggda funktionalitet, detaljrikedom och hantering av finansiella instrument. Systemutvecklingen pågår varje dag i snabb takt med siktet inställt på fortsatt webbutveckling, integrationer med externa system och STP-lösningar. Du kan lita på att IVAR räknar rätt. Det är ett robust och välbeprövat portföljsystem utvecklat av Wahlstedt Sageryd Financial Systems AB sedan 1991.

-IVAR är en akronym bildat av begynnelsebokstäverna i "Integrerad Valuta- Aktie- och Räntekontroll".