Consensus Global Select


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Consensus Global Select är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i såväl små som stora bolag globalt.

Fonden har möjlighet att ta koncentrerade exponeringar mot enskilda bolag, men är i övrigt diversifierad i sin inriktning och är inte koncentrerad till någon enskild bransch.

Portföljförvaltningen är delegerad till Consensus Asset Management AB (publ) som är ett börsnoterat värdepappersbolag. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, stiftelsetjänst, tjänstepensionsområdet och corporate finance.

Fondens namnConsensus Global Select
FondtypSpecialfond
Ansvarig förvaltareKristian Witte kristian.witte@consensusam.se och Nicklas Bergström nicklas.bergstrom@consensusam.se
KurssättningMånatligen
HållbarhetsinformationHållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål
FörvaringsinstitutSEB
KlagomålsansvarigMalin Houlès, klagomalsansvarig@ws.se


För mer information om fonden besök även consensusam.se

FondandelsvärdeKlass A      2024-06-30
155,365723000000
Klass B      2024-06-30
153,583147000000
Klass C      2024-06-30
136,927344000000
Klass D      2024-06-30
139,902351000000


Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 4 åren

Startdatum för andelsklass A, B, C och D: 2018

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.

Resultatet visas efter avdrag för årliga avgifter. Eventuella tecknings- och inlösenavgifter är undantagna från beräkningen.


Halvårsredogörelse Consensus Global Select 2023
Årsberättelse Consensus Global Select 2022Consensus