Consensus Sverige Select


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Consensus Sverige Select är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i såväl små som stora bolag i Sverige.

Fonden har möjlighet att ta koncentrerade exponeringar mot enskilda bolag, men är i övrigt diversifierad i sin inriktning och är inte koncentrerad till någon enskild bransch.

Portföljförvaltningen är delegerad till Consensus Asset Management AB (publ) som är ett börsnoterat värdepappersbolag. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, stiftelsetjänst, tjänstepensionsområdet och corporate finance.

Fondens namnConsensus Sverige Select
FondtypSpecialfond
Ansvarig förvaltare Kristian Witte kristian.witte@consensusam.se och Nicklas Bergström nicklas.bergstrom@consensusam.se 
KurssättningDagligen
HållbarhetsinformationHållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål
FörvaringsinstitutSEB
KlagomålsansvarigMalin Houlès, klagomalsansvarig@ws.se


För mer information om fonden besök även consensusam.se

FondandelsvärdeKlass A    2024-07-15170,931920000000
Klass B    2024-07-1588,574235000000
Klass C    2024-07-15150,637522000000
Klass D    2024-07-15154,058001000000


Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 4 åren respektive 1 år

Startdatum för andelsklass A, C och D: 2018, Startdatum för andelsklass B: 2021

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.

Resultatet visas efter avdrag för årliga avgifter. Eventuella tecknings- och inlösenavgifter är undantagna från beräkningen.


Consensus