Dalarnas Försäkringsbolag

"Vi bokade upp veckovisa telefonmöten där vi gick igenom systemet steg för steg. Dessutom reste Wahlstedt Sageryd till Falun för ett personligt utbildningsmöte. På så vis fick jag snabbt en god överblick över våra innehav och jag lärde mig alla funktioner i IVAR™"

Dalarnas Försäkringsbolag är ett fristående bolag inom Länsförsäkringsgruppen med 7 kontor i Dalarna och totalt 250 anställda. Genom grundlig utbildning i portföljsystemet IVAR™ minimerades snabbt den manuella administrationen för bolagets innehav på drygt 4 miljarder kronor.

När Camilla Evertsson tillträdde som ny ekonomichef på Dalarnas Försäkringsbolag var kapitalförvaltningen ett av många områden att sätta sig in i. Bolaget använde sedan tidigare IVAR™ för den finansiella administrationen och med Wahlstedt Sageryds hjälp kunde Camilla Evertsson snabbt komma igång med systemet.

- Vi bokade upp veckovisa telefonmöten där vi gick igenom systemet steg för steg. Dessutom reste Wahlstedt Sageryd till Falun för ett personligt utbildningsmöte. På så vis fick jag snabbt en god överblick över våra innehav och jag lärde mig alla funktioner i IVAR™, berättar Camilla Evertsson.

Tillsammans med Wahlstedt Sageryd skapade Camilla Evertsson även en limitkontrollrapport för bolagets innehav. Rapporten visar Dalarnas Försäkringsbolags allokering i förhållande till deras placeringspolicy.

- Limitkontrollrapporten är en av många rapporter som vi enkelt kan plocka fram direkt ur systemet. Därtill finns bland annat skuldtäckningsrapporter liksom interna rapporter som vi använder gentemot Länsförsäkringar centralt, säger Camilla.

Arbetet med IVAR™ är en ständigt pågående process - bland annat finns ytterligare rapporter på skissbordet.

- Exempelvis kommer de nya solvensreglerna för försäkringsbolag, Solvens 2, innebära förändringar som vi behöver anpassa oss efter. Det känns därför väldigt bra att ha en kompetent och flexibel partner som Wahlstedt Sageryd, säger Camilla.

Joanna Bill

Joanna.bill@ws.se

Tel: 08-56 260 222