IF Metall

"Performancetjänsten låter oss på ett överskådligt sätt följa den riskjusterade avkastningen för varje individuell delportfölj"

IF Metall är ett av Sveriges största fackförbund med cirka 300 000 medlemmar inom framförallt industrisektorn. För att ge samtliga av förbundets avdelningar tillgång till den centrala kapitalförvaltningen har andelsredovisning införts där Wahlstedt Sageryd spelat en central roll.


Gunnar Ormeus är VD för Industrifacket Metall Finans AB som är ett helägt dotterbolag till IF Metall med uppgift att sköta förbundets kapitalförvaltning. Arbetet avser dels förbundets konfliktmedel, dels tillgångar som avdelningarna valt att placera hos förbundet.

 
Wahlstedt Sageryd ansvarar för förbundets backoffice - från registrering av avräkningsnotor till underlag för rapporter och analyser. Via Wahlstedt Sageryds webbtjänst har IF Metall alltid överblick över sina innehav och kan bland annat ta del av rapporter och analyser.


- Performancetjänsten låter oss på ett överskådligt sätt följa den riskjusterade avkastningen för varje individuell delportfölj. En annan funktion är limitkontrollrapporten som visar om våra innehav är allokerade enligt förbundets placeringspolicy, berättar Gunnar Ormeus.


I början av 2009 genomfördes en omfattande förändring inom kapitalförvaltningen i syfte att ge samtliga av förbundets avdelningar tillgång till den centrala kapitalförvaltningsmodellen. I samråd med Wahlstedt Sageryd skapades en struktur som till stor del påminner om ett fondbolag med varje avdelning som andelsägare. Processen involverade förutom Wahlstedt Sageryd även jurister, banker och Finansinspektionen.


- Idag har vi en modell som fungerar. Vi fick erbjudande om att lösa införandet av andelsredovisning via en av våra banker men kände att vi hellre ville utveckla vårt samarbete med Wahlstedt Sageryd ytterligare. Det har hittills varit en bra väg och vi har fortsatt stort förtroende för Wahlstedt Sageryd, avslutar Gunnar Ormeus. 

Joanna Bill

Joanna.bill@ws.se

Tel: 08-56 260 222