Kommunalarbetarförbundet

"Vi kan snabbt hitta otillåtna avvikelser i våra innehav och rätta till dem. Det kan handla om att vår aktieexponering överstiger restriktionerna eller att vi ligger för tungt viktade i utländska obligationer."

Fackförbundet Kommunal märkte snabbt vikten av ett effektivt administrationsverktyg för sitt förvaltade kapital på cirka 4 miljarder kronor. Med förvaltningssystemet IVAR™ har förbundet fått överblick över sina innehav liksom kontroll över att allokeringen sker i enlighet med deras placeringspolicy.

- Historiskt sett har många fackförbund föredragit renodlade investeringar såsom fastigheter. Den senaste tiden har dock fokuset flyttats mot en mer aktiv portföljförvaltning som i sin tur ställer högre krav på administrationen, berättar Lars Randerz som är ombudsman på Kommunals ekonomienhet och del i förbundets placeringsutskott.

Kommunal är idag Sveriges största fackförbund med över 500 000 medlemmar. Kapitalförvaltningen omfattar förbundets pensionsstiftelser samt den så kallade konfliktreserven - kassan för att finansiera kommande strejker. Lars Randerz sköter den löpande administrationen såsom inbokning av avräkningsnotor, kontakt med externa förvaltare samt rapportframtagning till placeringsutskottet och bokföringen.

- Med IVAR™ är vi inte låsta till en enskild leverantörs uppgifter utan kan enkelt ta ut rapporter och göra egna jämförelser. På det sättet bidrar IVAR™ med mycket kunskap till vår verksamhet, berättar Lars Randerz.

Kommunal har löpande kontakt med Wahlstedt Sageryd som gör återkommande besök för att informera om nyheter samt diskutera framtida förbättringar i systemet. För Kommunal har bland annat en unik limitkontrollrapport tagits fram som bevakar innehaven med hänsyn till förbundets placeringspolicy.

- Vi kan snabbt hitta otillåtna avvikelser i våra innehav och rätta till dem. Det kan handla om att vår aktieexponering överstiger restriktionerna eller att vi ligger för tungt viktade i utländska obligationer. På så vis ger IVAR™ oss en bra sammantagen överblick över våra innehav, säger Lars Randerz. 

Joanna Bill

Joanna.bill@ws.se

Tel: 08-56 260 222