Digital hantering av fondordrar

Wahlstedt Sageryd inleder samarbete med Euroclear Sweden för automatisk orderhantering för fonder. Samarbetet innebär att fondbolag och distributörer på den svenska marknaden får tillgång till en säkrare orderhantering i realtid samt att hela fondflödet automatiseras och blir digitalt.

– Vår vision var redan vid bolagets grundande och är än idag att effektivisera och digitalisera finansbranschen och kapitalförvaltningsprocessen - här och nu lägger vi särskilt fokus på fondmarknaden och fondbolagens orderhantering. Med framtagandet av kopplingen som integrerar Euroclear Swedens och Wahlstedt Sageryds system och automatiserar fondorderflödet tar vi ytterligare ett steg i riktning mot en säkrare och effektivare fondmarknad, säger Linnéa Wahlstedt, VD i Wahlstedt Sageryd Gruppen.  

Wahlstedt Sageryd och Euroclear Sweden kan nu erbjuda sina kunder ett digitaliserat orderflöde och därmed minska den operationella risken då merparten av den manuella hanteringen automatiseras. En automatiserad orderhantering innebär att transaktionerna sker i realtid, vilket ger en snabb och effektiv handel. I förlängningen leder detta till bättre transparens och uppföljning i enlighet med regelverksförändringar, vilket efterfrågas av allt fler fonddistributörer.  

– I och med samarbetet med Wahlstedt Sageryd fortsätter Euroclear Sweden att digitalisera den svenska fondmarknaden och kan erbjuda anslutna fonddistributörer ett ännu bredare fondutbud.   Med vår fondplattform möjliggör vi för aktörer med olika systemlösningar att nå varandra på ett standardiserat sätt. Den här typen av samarbeten utgör en viktig del i vår utveckling av  Euroclear Swedens fondtjänst och härnäst vill vi kunna erbjuda automatiserade fondflyttar till våra kunder, säger Anders Löfgren, affärsutvecklingschef på Euroclear Sweden.