NY COO

Borta bra men hemma bäst - vi hälsar Sofia Pantzar välkommen tillbaka!

Vi är glada och stolta att få välkomna Sofia Pantzar tillbaka till WS-Gruppen, nu i rollen som COO (Chief Operating Officer)! Sofia har tidigare arbetat på WS som backofficechef. Som COO, operativ chef, kommer Sofia att driva koncerngemensamma projekt med syfte att kontinuerligt förbättra, säkerställa och optimera verksamhetens olika funktioner. Sofia utgör en del av ledningsgruppen och arbetar närmast bolagens verkställande direktörer. 

Under de senaste åren har Sofia arbetat i ett liknande bolag som chef för en specialistgrupp med ansvar för implementationer av nya kunduppdrag och tjänster. Gruppen genomförde också portföljsystemrelaterade konsultuppdrag och ansvarade därtill för anpassningar av tjänster och system utifrån regelverksförändringar. 

-Efter snart 18 år i finansbranschen har jag skaffat mig en bred kunskap kring hur branschen fungerar och hur olika delar samverkar. Mina främsta erfarenheter har jag inom operations och backoffice, bland annat baserat på min tidigare tjänst som backofficechef på WS. Jag har djup kunskap kring värdepappers- och fondadministration samt som kravställare till portföljsystem. Dessa erfarenheter kommer jag att ha stor nytta av i min nya roll här på WS, säger Sofia.

Sofia kommer att bidra stort till WS-gruppens fortsatta utveckling och med sina erfarenheter, kompetens och engagemang driva på det förändringsarbete som pågår inom bolaget i syfte att göra WS-gruppens erbjudanden än mer konkurrenskraftiga.