Protean Select


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Protean Select är en aktivt förvaltad specialfond som i huvudsak investerar på de nordiska marknaderna. Fonden kommer över tid att ha en positiv nettoexponering mot nordiska aktiemarknaden och en övervikt mot små- och medelstora bolag. Fonden kan blanka, dvs ha negativ exponering mot index och enskilda finansiella instrument. Fonden är inte inriktad på någon speciell sektor.

Fonden följer inte något index, utan målsättningen är att långsiktigt generera en god absolutavkastning oavsett marknadsklimat, med en normalt sett lägre standardavvikelse än ett brett nordiskt aktieindex.

Fondens namnProtean Select
FondtypSpecialfond
ISINSE0017830748
Ansvarig förvaltarePontus Dackmo, Carl Gustafsson
KurssättningMånatligen
Hållbarhetsinformation Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål
FörvaringsinstitutSEB
KlagomålsansvarigMalin Houlès, malin.houles@ws.se


För mer information om fonden besök även proteanfunds.com


Fondandelsvärde:

2022-11-30107,476770


Protean Select