Protean Small Cap


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Protean Small Cap är en aktivt förvaltad specialfond som är inriktad mot små- och medelstora bolag på de nordiska marknaderna. Fonden är inte inriktad på någon speciell sektor. 

Investeringen görs främst på lång sikt, vilket ses som tre år, men förvaltaren kommer även försöka identifiera situationer som kan generera en god riskjusterad avkastning även på kortare sikt än så. Portföljförvaltarna baserar sina bedömningar på fundamental analys, möten med bolagsföreträdare, externa analysleverantörer, marknadsklimat och ägarbildsanalys.  Portföljförvaltarna strävar inte efter att bekänna sig till någon specifik investeringsstil. Fonden jämför sig med Carnegie Nordic Small Cap Return Index.


Fondens namnProtean Small Cap
FondtypSpecialfond
ISINSE0020181022
Ansvarig förvaltareCarl Gustafsson, Pontus Dackmo
KurssättningMånatligen
Hållbarhetsinformation Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål
FörvaringsinstitutSEB
KlagomålsansvarigMalin Houlès, malin.houles@ws.se


För mer information om fonden besök även proteanfunds.com


Fondandelsvärde:

2024-06-30
135,795520000000

Tidigare resultat

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.

Fonden startade den 31 maj 2023 och det finns därför ingen historik att redovisa. När fonden har varit verksam i ett kalenderår eller mer kommer dess resultat att redogöras i ett stapeldiagram.

Protean Select