Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv är en arbetsgivarorganisation och ”företagens företrädare i Sverige”. Svenskt Näringsliv representerar och är språkrör för 60 000 företag, organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Idag förvaltar Svenskt Näringsliv 18 miljarder för egen räkning. Ansvarig för kapitalförvaltningen på Svenskt Näringsliv är finanschef Björn Oxhammar.

Svenskt Näringsliv blev kund till WS för nästan 20 år sedan. Under årens lopp har vi i samråd utvecklat både portföljsystemet IVAR, backofficetjänsten och risk- och performancerapporteringen för Svenskt Näringslivs behov. För WS-gruppen är Svenskt Näringsliv en betydelsefull partner som värdesätts högt. Björn Oxhammar förklarar sina huvudsakliga skäl till att outsourca backofficefunktionen och risk- och performancerapporteringen:

- Det är en kritisk funktion och utmanande att ha tillräcklig och kompetent personal internt hela tiden. Vi ville bli av med ansvaret att ha kompetent backofficepersonal 24/7 och frigöra tid för förvaltningen. Det blir allt mer tekniskt och komplicerat och utvecklingen går framåt. Standarder ändras och Svenskt Näringsliv har ej resurser för detta själva.

De viktigaste kraven på tjänsten menar Björn Oxhammar är att säkerställa kompetens och en bra process för att hantera personalomsättning samt att leverantören hänger med när nya regelverk och system uppdateras. Varför valde då Björn Oxhammar och Svenskt Näringsliv WS som leverantör och samarbetspartner för detta?

-Metoder och regelverk och system har blivit mer och mer komplicerade, då gäller det att ha ett backofficeföretag som är med i utvecklingen. Vi vill ha en leverantör som följer utvecklingen och skulle aldrig köpa något billigare till sämre kvalitet.

Björn Oxhammar, Svenskt Näringsliv

Joanna Bill

Joanna.bill@ws.se

Tel: 08-56 260 222