Consensus Småbolag


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Consensus Småbolag är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medelstora bolag i de nordiska länderna.

Fonden har möjlighet att ta koncentrerade exponeringar mot enskilda bolag, men är i övrigt diversifierad i sin inriktning och är inte koncentrerad till någon enskild bransch.

Portföljförvaltningen är delegerad till Consensus Asset Management AB (publ) som är ett börsnoterat värdepappersbolag. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, stiftelsetjänst, tjänstepensionsområdet och corporate finance.

Fondens namnConsensus Småbolag
FondtypSpecialfond
Ansvarig förvaltare Anders Wright, Anders.wright@consensusam.se
KurssättningDagligen
HållbarhetsinformationHållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål
FörvaringsinstitutSEB
KlagomålsansvarigMalin Houlès, klagomalsansvarig@ws.se


För mer information om fonden besök även consensusam.se

Fondandelsvärde


 
Klass A    2024-07-15203,885053000000
Klass B    2024-07-15211,927131000000
Klass C    2024-07-15175,056590000000
Klass D    2024-07-15183,525096000000


Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 7 åren


Startdatum för andelsklass A och B: 2016, Startdatum för andelsklass C: 2017, Startdatum för andelsklass D: 2018

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.

Resultatet visas efter avdrag för årliga avgifter. Eventuella tecknings- och inlösenavgifter är undantagna från beräkningen.Consensus