FONDER HOS WAHLSTEDT & PARTNERS

FONDER HOS WAHLSTEDT & PARTNERS

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Malin Houlès

Malin.houles@ws.se

Tel: 08-56 260 202