Passiv Stiftelsefond Skåne


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Fondens namnPassiv Stiftelsefond Skåne
FondtypFond-i-fond (värdepappersfond)
ISIN Klass A (utd)SE0001718750
ISIN Klass BSE0006594370
Ansvarig förvaltareBengt Wahlstedt
Minsta insättningsbelopp50 000 SEK
KurssättningVeckovis
Avgift vid första insättning5 % av insättningsbeloppet, högst 200 000 SEK
FörvaltningsavgiftFast förvaltningsavgift 0,2%
FörvaringsinstitutSEB
HållbarhetsinformationFonden främjar bland annat miljörelaterade eller sociala egenskaper, se här för mer hållbarhetsrelaterade upplysningar
RegelefterlevnadNihlmark & Zacharoff Advokatbyrå
KlagomålsansvarigMalin Houlès, malin.houles@ws.se


Fondandelsvärde 2024-07-12

Klass A (utd) 
203,755024000000
Klass B (icke utd)  272,576865000000


Nedan diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 7 respektive 10 åren

Andelsklass A

Startdatum för andelsklassen: 2006-05-15

Andelsklass BStartdatum för andelsklassen: 2014-02-28

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.

Resultatet visas efter avdrag för årliga avgifter. Eventuella tecknings- och inlösenavgifter är undantagna från beräkningen.

Dokument:

För mer information om fonden, maila till info@ws.se

Malmö Stad