Wahlstedt SEK Overnight Hedge


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Wahlstedt SEK Overnight Hedge är en aktivt förvaltad fond på den svenska penningmarknaden. Fonden erbjuder ett enkelt och bekymmersfritt alternativ för företag och institutioner att förvalta sin kassa genom insättningar och uttag i fonden, vilket kan ske dagligen. Fondens tillgångar skyddas mot kursförluster när marknadsräntorna stiger tack vare de derivatinstrument som fonden kan utnyttja. Målet är att skapa positiv avkastning oavsett om marknadsräntorna stiger eller faller.

Fondens namnWahlstedt SEK Overnight Hedge
FondtypSpecialfond
ISINSE0008129951
Ansvarig förvaltareBengt Wahlstedt
Riktar sig tillInstitutioner och kvalificerade privatinvesterare
Minsta insättningsbelopp1 000 000 SEK
KurssättningDagligen
AvgiftsmodellFast förvaltningsavgift 0,08%
FörvaringsinstitutSEB
HållbarhetsinformationHållbarhetsrisker är inte relevanta i förvaltningen av fonden
RegelefterlevnadNihlmark & Zacharoff Advokatbyrå
KlagomålsansvarigMalin Houlès, malin.houles@ws.se

Fondandelsvärde:

2024-07-12 
102,757615540000


Detta diagram visar fondens resultat som förlust eller vinst i procent per år för de senaste 9 åren

Startdatum för fonden: 2015-09-30

Tidigare resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation på framtida resultat. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. De kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare.

Resultatet visas efter avdrag för årliga avgifter. Eventuella tecknings- och inlösenavgifter är undantagna från beräkningen.

Dokument:


För mer information om fonden, maila till info@ws.se