Wahlstedt SEK Overnight Hedge

Wahlstedt SEK Overnight Hedge är en aktivt förvaltad fond på den svenska penningmarknaden. Fonden erbjuder ett enkelt och bekymmersfritt alternativ för företag och institutioner att förvalta sin kassa genom insättningar och uttag i fonden, vilket kan ske dagligen. Fondens tillgångar skyddas mot kursförluster när marknadsräntorna stiger tack vare de derivatinstrument som fonden kan utnyttja. Målet är att skapa positiv avkastning oavsett om marknadsräntorna stiger eller faller.

Faktablad Wahlstedt SEK Overnight Hedge

Fondens namn
Wahlstedt SEK Overnight Hedge
Fondtyp
Penningmarknadsfond (specialfond)
ISIN
SE0008129951
Ansvarig förvaltare
Bengt Wahlstedt
Riktar sig till
Institutioner och kvalificerade privatinvesterare
Minsta insättningsbelopp
1 000 000 SEK
Kurssättning
Dagligen
Avgiftsmodell
Fast förvaltningsavgift 0,08%
Förvaringsinstitut
SEB
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsaspekter beaktas inte i förvaltningen av fonden.
Regelefterlevnad
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå
Klagomålsansvarig
Malin Houlès, malin.houles@ws.se


Fondandelsvärde:

2020-08-06
97,63557968

Dokument:

För mer information om fonden, maila till info@ws.se

Wahlstedt & Partners